Owned & Operated is een mozaïek van de wereld door de lens van het internet. We aanschouwen het leven als consument, onder de duim van bevoorrechte individuen en hun methoden van controle. De wereld wordt wakker en de ervaring daarvan is iets dat buiten de regels van onze sociale interactie valt. Het veroorzaakt spanning bij diegene die zich niet door het huidige systeem laten beheersen, en angst bij diegene die zich er door in de watten laten leggen.

Oh yes, change is coming… and it will be more dramatic than anybody can imagine.