Ondanks de aanhoudende waarschuwingen van wetenschappers omtrent de bedreiging van flora en fauna, de biodiversiteit en ecosystemen, blijft Canada ​​veldproeven met transgene (organisme dat een vreemd gen (een transgen) afkomstig van een ander soort organisme bevat) bosbomen uitvoeren. De angst heerst dat deze tests slechts een voorbode zijn van de commercialisering van GE bomen, en dat zou het einde voor het milieu betekenen.

Tot nu toe zijn transgene bosbomen alleen de markt gebracht in China, maar meer dan 250 test veldproeven van GE bosbomen zijn uitgevoerd over de hele wereld. Canada voert al veldproeven sinds 1997. Het onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door particuliere bedrijven uit de ontwikkelde landen, waaronder enkele van ‘s werelds grootste pulp-en papierindustrie bedrijven.