End Of Liberty legt de volledige maatschappelijke ineenstorting van Amerika bloot. Amerikanen zijn dagelijks getuige van talloze waarschuwingen dat een maatschappelijke ineenstorting nabij is.

Helaas, begrijpen de meeste Amerikanen de betekenis van deze waarschuwingen niet.

Elke waarschuwing op zichzelf lijkt niet veel betekenis te hebben, maar samen geven deze waarschuwingstekens een zeer gedetailleerd beeld van de huidige stand van de Amerikaanse economie, en het zwarte gat waarin dit land aan het afglijden is.