Food, Inc. is een Amerikaanse documentaire van Robbert Kenner uit 2008. De film onderzoekt de industriële landbouw en veeteelt in de Verenigde Staten, en komt tot de conclusie dat deze ongezonde producten oplevert, schade berokkent aan het milieu en onrecht doet aan zowel dieren, werknemers als consumenten

Bron