Op de Dappermarkt in Amsterdam waar Levy woont en z’n boodschappen doet, zijn geen voedselrellen uitgebroken en de kosten van zijn dagelijks brood zijn niet noemenswaardig gestegen. In andere landen zoals India en Uganda gaan mensen wel de straat op, omdat ze hun eten niet meer kunnen betalen. Levy wil weten of we elke wereldburger te eten kunnen blijven geven.Daarvoor moet de wereldvoedselproductie omhoog, gezien de sterk stijgende wereldbevolking. De vraag is hoe. Door grootschalige, technologische landbouw met minder boeren of is de toekomst juist aan de kleine agro-biologische boer? Levy stuit op een richtingenstrijd. Zo kiezen Landbouwuniversiteit Wageningen (financieel gesteund door onder andere de Bill Gates Foundation) en Zadenmultinational Monsanto voor de eerste weg: technologie en massaproductie met gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar de speciale VN- rapporteur voor voedsel ziet veel meer heil in de kleine biologische boer. De uitkomst van deze strijd zal de toekomst van veel ontwikkelingslanden bepalen. Uganda is zo’n land dat moet kiezen welke weg het opgaat. Levy bezoekt er een voor Afrikaanse begrippen modern lab waar een speciale banaan wordt gekweekt. Het patent blijkt bij het bedrijf Monsanto te berusten. Ook bezoekt hij een kleine biologische boer die juist werkt voor de locale markt. Het rijke westen heeft het geld, de kennis en de techniek om de landbouw in ontwikkelingslanden een stap verder te helpen. Maar tegen welke prijs? Wordt een land als Uganda beter van de bemoeienis van Zadenmultinational Monsanto? Dit bedrijf geeft veel zaden weg om de landbouw in de derde wereld te helpen. Levy onderzoekt de schaduwkant van deze schijnbare liefdadigheid.