Crossroads: Labor Pains of a New Worldview is een documentaire die de diepten van de huidige menselijke conditie onderzoekt en het ontstaan van een totaal nieuw wereldbeeld dat onze wereld van binnen naar buiten herschept.

Het samenvoegen van inzichten en bevindingen uit de biologie, psychologie, netwerk wetenschap, systeem wetenschap, het bedrijfsleven, cultuur en media. De film onthult de innerlijke werking van de menselijke ervaring in de 21e eeuw, en dringt de kijkers erop aan om “out of the box” te denken en hun eigen veronderstellingen over wie we werkelijk zijn uit te dagen.