In de nasleep van de financiële crisis van 2008, kopen grote beleggers, leiders uit de hele wereld en globalistische bankiers landbouwgrond in een alarmerend tempo op. Beleggers en bankiers zien landbouwgrond voor wat het is – een grondstof producerende bron van inkomsten, minder onderhevig aan de onrust van de derivatenmarkten. Politici, kopen landbouwgrond in andere landen op om hun voedselvoorziening veilig te stellen. Het effect? Zelfvoorzienende boeren verliezen hun land en hun manier van leven wordt weggevaagd ​​als The New World Agricultural Order zich ontvouwt.