Een prachtige, uitgebreide documentaire over gezond en goedkoop bouwen en wonen in lemen huizen over de hele wereld. Gebouwd met natuurlijke materialen uit de directe eigen omgeving, zoals klei, adobe, leem, hout, stro en bamboe. De film laat zien dat dit bij uitstek ook materialen zijn waarmee minder technisch geschoolde mensen toch zelf hun huis kunnen ontwerpen en (mee)bouwen. Het volgen van een workshop en daarna veel oefenen leidt al snel tot resultaten.

Daarnaast gaat de film in op de noodzaak van ecologische architectuur gezien het opraken van de olie en de te zware milieubelasting van het huidige bouwen met teveel hout en cement. Het is tevens een inspirerende film die inzoemt op de betekenis van zelfbouw in verpauperde stadswijken, waarbij de buurt – jong en oud – wordt betrokken. De gemeenschap leeft op door het bouwen van ontmoetingsplekken en amfitheaters, vaak kleurrijk en creatief vormgegeven.

Vele vrijwilligers hebben vier jaar aan deze film gewerkt en het merendeel zelf betaald. Omdat iedereen het zo belangrijk vindt dat deze film gemaakt werd. Om de mensheid te helpen zich hun oeroude bouwmethoden weer te herinneren en te realiseren hoeveel goeds dit met zich mee brengt. Bezoek de website over de film: davidsheen.com/firstearth en geef ze je steun als je dat wilt!