Via Zonnewind

Zoals wel vaker schreef ik gisteren dat de strijd voor meer vrijheid moet beginnen met de strijd tegen de gevestigde media, de MSM, de poortwachters van de Macht, de apologeten die ervoor zorgen dat geen enkele niet goedgekeurde waarheid de brave, werkende mens bereikt, zodat deze niet ontwaakt uit zijn door levenslang staatsonderwijs, staats-tv en staatsvermaak veroorzaakte sluimertoestand.

Is het allemaal onzin wat ze schrijven?

Nee, natuurlijk niet.

Binnen het afgebakende kader mogen ze zich helemaal uitleven. Buiten dat kader bevindt zich een ring van zware censuur, zodat er over de gevoelige onderwerpen als de Westerse slachtpartijen in het Midden-Oosten en Afrika, en de geniepige manipulaties daar en elders alleen geschreven wordt wat wordt goedgekeurd.

Alles wat buiten deze kaders valt is taboe.

De Grote Aanslagen van het eerste decennium (New York, Londen, Madrid, Bali) van deze eeuw zijn volledig verboden terrein, tenzij het gaat om het herhalen van de officiële standpunten (‘Moslims!’). Tal van weinig populaire nieuwe wetgeving wordt stillekes onder de deur doorgeschoven of komt helemaal niet aan bod. Thema’s als chemtrails of weermanipulatie die echt wel leven in de samenleving worden volledig genegeerd en/of belachelijk gemaakt.

Waar zeker luidop over gezwegen wordt is de plotse, verregaande verharding van het debat aan de overkant van de Atlantische oceaan en de serieuze dreiging van een burgeroorlog aldaar. Sommige alternatieve media in de VS hebben door de schietpartijen in o.a. Sandy Hook en de daaropvolgende oproepen tot het ontwapenen van de Amerikaanse burgers alle schroom van zich afgegooid en roepen openlijk op tot het hijsen van de piratenvlag, tot het strijden ‘zonder kwartier’. “Wanneer jullie ons zonder pardon mogen vermoorden, mogen wij jullie ook vermoorden,” schreef fromthetrenchesworldreport.com.

En denk niet dat het alleen gaat om bloggers en andere auteurs. Ook sheriffs, staatssenatoren en zelfs een gouverneur hebben de federale regering in DC openlijk de wacht aangezegd: tot hier en niet verder.

Nu zijn de Amerikaanse alternatieve media hun collega’s in de rest van de wereld uiteraard ver vooruit. Ik hoor dat de Poolse en Russische vrije media het ook goed doen, maar die talen ben ik niet machtig en dus is het lastig te volgen.

In ons taalgebied is het armoe troef.

Die media met een beetje geld en dus mankracht worden gesubsidieerd en zijn derhalve niet te vertrouwen, andere die een aardig publiek hebben opgebouwd stootten al heel snel – gewild of ongewild – op een glazen plafond door steeds weer over zulke buitenissige zaken te berichten dat de gewone man direct afhaakt.

Al het marginaal spul (zoals deze site) dat daaronder bungelt is simpelweg te klein en te kladdig om serieus iets te kunnen uitrichten. Samenwerking is er niet, eerder haat en nijd en zelfs pure sabotage.

Deze fenomenen vind je uiteraard eveneens in de VS, maar door de veel grotere Engelssprekende wereld kan zelfs een eenzame blogger aan de rand van het spectrum voldoende bezoekers en dus advertentie-inkomsten genereren om effectief iets te betekenen.

Bovendien wordt in de VS de vrijheid van meningsuiting veel verder doorgevoerd en zijn er geen wetten die het uiten van welke mening ook verbieden. Er zijn uiteraard grenzen, maar die worden niet door rechtbanken bepaald…

Van de drie verdedigingsringen rond de Macht, is de buitenste (informatie) daar al enige tijd dusdanig beschadigd, dat men enkele jaren geleden de tweede en ook al de derde ring heeft moeten activeren.

Maar ook dat lijkt de Amerikanen niet terug in hun schulp te krijgen, en een burgeroorlog lijkt in de VS aanstaande. U zult daarover echter pas iets in uw gazet lezen wanneer de eerste dumdumkogels zijn afgevuurd op staatsmilities en andere verzetsbewegingen.

Maar het gaat niet alleen om de nieuwe wapenwetgeving en de geënsceneerde schietpartijen met steeds een zelfde type argeloze zondebok. Steeds meer mensen in de VS zijn de schellen van de ogen gevallen over biljoenen die worden gespendeerd aan oorlogen die de Amerikaanse belangen niet dienen, over de roofpraktijken van de financiële instellingen, over de leugens over 11 september, de aanslagen in Oklahoma City, de oprukkende politiestaat en over de enorme Zionistische/Joodse/Israëlische invloed in regeringskringen en in de financiële wereld die daaraan ten grondslag zou liggen. Ook de zaak Aaron Schwartz heeft bij veel Amerikanen grote vraagtekens opgewekt.

Wat het ook zal zijn: de deksel is van het kruitvat en elke oprisping kan voor een vonk met desastreuze gevolgen zorgen

Vrijwel alle voorspellers, channelers, astrologen, tarotleggers, darmduiders en lichtlezers (ja hoor, ik lees dat allemaal, al geloof ik het nooit) spreken al geruime tijd over de grote veranderingen die we in de jaren 2013, 2014 en 2015 zullen gaan meemaken. Het spijt me haast om het moeten zeggen, maar de kans is niet onbestaande dat ze gelijk zullen krijgen.

De VS staan aan de vooravond van een enorme, waarschijnlijk gewelddadige omwenteling, waarbij het onduidelijk is wat de uitkomst zal zijn, maar het voor iedereen die heeft opgelet zo klaar is als een klontje tegen wie de in opstand komende burgerbevolking zich zal richten. De deur voor vreedzame omwenteling valt met de aanstelling van Chuck Hagel en de veranderingen in het discours van Obama misschien iets minder hard dicht, maar is desondanks bijna geheel gesloten.

En denk niet dat het geweld beperkt zal blijven tot de Nieuwe Wereld. In een worst case scenario valt de Amerikaanse regering, vallen de VS in meerdere delen uiteen en belanden de vele overzeese troepen in een commandovacuüm. Wie verzekert mij dat er niet enkele bevelhebbers zullen zijn die het laken naar zich toe zullen trekken en met het hen ter beschikking staande militaire potentieel een eigen staatje voor zich zullen inrichten in Duitsland, Irak of Japan? De geschiedenisboeken staan vol van muitende generaals die de bevelen uit Rome, Aken, Parijs, Londen of Berlijn aan hun laars lapten en voor eigen eer en gewin de wapens ter hand namen.

Maar ook een minder dystopisch scenario zal zijn weerslag hebben op de gebeurtenissen in Europa en de rest van de wereld. We kunnen alleen maar hopen op de enkele verlichte geesten in Washington, New York en Virginia en hun bereidheid om het op te nemen tegen de vijfde kolonne binnen hun rangen.

Update: voor wie niet wenst na te denken over wat zich afspeelt in de VS en hoezeer men daar doorkrijgt wat er gaande is, is deze video misschien een indicatie. De film die de ongerijmdheden achter de schietpartij in Newton (Sandy Hook) op een rijtje zet werd op 10 dagen 10 miljoen keer bekeken.
Update: 11 staten zeggen Federale agenten die 2e amendement schenden te zullen arresteren

Arjan Plantinga