Wat is wetgeving?
Een samenleving zonder regels is onvoorstelbaar. Regels zijn echter niet vanzelfsprekend: er zijn mensen nodig om ze te maken. Politici dringen aan op regelgeving, omdat zij daarmee maatschappelijke doelen willen bereiken. Juristen benadrukken het belang van regels voor de rechtszekerheid en voor de bescherming van verworven rechten.

Het belang van wetgeving.
Een wet geeft een kader voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties, zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in de samenleving. Wetten zijn ook nodig om de overheid de bevoegdheid te geven op te treden in het algemeen belang. Iedereen heeft daarom met wetgeving te maken. En iedereen heeft er last van als er iets schort aan de kwaliteit ervan. Bron

Dat er iets schort aan onze eenzijdige wetgeving, die voor het grootste gedeelte bepaald wordt door de EU in Brussel, wordt met de dag duidelijker. Een film die je niet mag missen waarin dat goed te zien is is:

Remote Control – How the EU controls your lives:

Kijk hieronder naar meer video’s in de categorie Wetgeving.

——————————————————————————————————————————-