Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. De bestaansmiddelen hiervoor zijn wel aanwezig, maar ze kunnen als gevolg van schaarste onbetaalbaar worden. Primaire levensbehoeften omvatten zaken als schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Zij gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden. Deelnemen aan het sociale leven, degelijk onderwijs en ontspanning kunnen als secundaire levensbehoeften beschouwd worden. Het tegengestelde van armoede is welstand. Het tegengestelde van schaarste is overvloed. Het verschil tussen armoede en welstand wordt aangeduid door de armoedegrens. Wiki

Feiten zijn dat 1.4 miljard mensen leven in extreme armoede en 2.5 miljard mensen moeten rondkomen met minder dan twee dollar per dag. Dat terwijl 98% van al het geld op de wereld in handen is van 2% van de wereldbevolking. Op z’n zachts gezegd klopt er hier iets niet.

Een goede film die dit aantoont is: The end of Poverty:

Kijk hieronder naar meer video’s in de categorie Armoede.

——————————————————————————————————————————-