Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. Wiki

De overheid claimt middels de Leerplichtwet het dwingende recht om onze kinderen te onderwijzen van hun vijfde tot hun zestiende levensjaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of achttien jaar is geworden.
Een kind in het voortgezet onderwijs is verplicht 1.000 lesuren per schooljaar te volgen. Afwezigheid wegens ziekte wordt alleen geaccepteerd als de ziekte wordt vastgesteld door een door de overheid erkende arts. Je kind meenemen op vakantie buiten de schooltijden is niet toegestaan. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim en treedt zonodig op.

Volgens het Flynn-effect worden we met z’n allen steeds slimmer maar in sommige landen blijkt het Flynn-effect zijn piek al lang geleden te hebben bereikt. Teasdale & Owen (2005) rapporteerden dat de testresultaten van 500.000 jonge Deense mannen, getest tussen 1959 en 2004, aangeven dat de prestatie eind jaren negentig piekte, en dat sindsdien de resultaten gedaald zijn naar het niveau van eind jaren tachtig.

Een andere recente studie door professor Philip Adey en Michael Shayer laat zien dat het Flynn-effect geëindigd kan zijn in Groot-Brittannië. Volgens professor Abbey is in de afgelopen twee decennia de intelligentie van 11-jarigen gedaald naar het niveau van kinderen die 3 jaar jonger zijn. De studie vergeleek de resultaten van IQ-tests door 11-jarigen in 2005, midden jaren 90, en 1976.

Dat het onderwijssysteem van geen kant deugt is goed te zien in onderstaande video’s: George Carlin – Education:
(vaak als ik het allemaal even niet meer weet, kijk ik wat Carlin er over te zeggen had. Duidelijker als deze man kan niemand het uitleggen)

En, The War On kids:
Documentaire over Amerikaanse openbare scholen, die steeds meer op gevangenissen lijken en falen om jongeren onderwijs en veiligheid te bieden.
Amerikaanse openbare scholen worden gevaarlijk autoritair. Door jongeren de meest elementaire rechten te ontzeggen, ondergraven ze de democratische fundering van het land.

Disclose.tvThe War On Kids – The Failure Of The Public Education System

Kijk hieronder naar meer video’s in de categorie Onderwijs.

——————————————————————————————————————————-