Kevin Annett en het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) deelden via het International Common Law Court of Justice op 15 September 2012 al mee, dat er een dagvaarding was uitgevaardigd tegen Paus Benedictus.

In de afgelopen maanden heeft is deze zaak kennelijk in een stroomversnelling terecht gekomen en heeft deze kennelijk geleid tot een feitelijke aanstaande arrestatie. Joseph Ratzinger moet hiervan op de hoogte zijn geweest en de vraag of hij nu vooruit op de vlucht is geslagen, zal binnenkort ongetwijfeld beantwoord gaan worden. Een sensationele ontknoping van de aangekondigde abdicatie van de Paus..!

 

Paus Benedict treedt af om arrestatie te vermijden *
tegen Pasen inbeslagname van kerkelijke rijkdommen *
Diplomatieke Boodschap kort voor indienen van zijn ontslag,
afgeleverd bij het Vaticaan.
Nieuwe Paus en Katholieke geestelijkheid kunnen
beschuldigingen en arrestaties verwachten
bij het voortschrijden van het ‘Paas-Reclamatie’ plan
Mondiaal persbericht en verklaring van
Het Internationaal Tribunaal voor Misdaden door Kerk en Staat (ITCCS)

Brussel: “De historisch nooit eerder voorgekomen ontslagname deze week van Joseph Ratzinger als Paus was afgedwongen door een op handen zijnde actie door een Europese overheid voor het op Pasen uitvaardigen van een arrestatiebevel tegen Ratzinger en een openbaar retentierecht tegen Vaticaans eigendom en activa. Het centrale kantoor van de ITCCS in Brussel ziet zich door Paus Benedict’s plotselinge abdicatie genoodzaakt om de volgende details te onthullen:

1. Op vrijdag 1 februari 2013 heeft ons kantoor, op basis van bewijs aangeleverd door het met ons verbonden Common Law Court of Justice (itccs.org), een overeenkomst gesloten met vertegenwoordigers van een Europese natie en haar gerechtshoven, om een inhechtenisneming te bewerkstelligen tegen Joseph Ratzinger, ook bekend als Paus Benedictus, voor misdaden tegen de mensheid en het bevelen tot een criminele samenzwering.

2. Dit arrestatiebevel zou aan het kantoor van de ‘Holy See’ in Rome worden overhandigd op vrijdag 15 februari 2013. Daarmee kon de natie in kwestie Ratzinger, wanneer hij haar soevereine territorium betrad, vasthouden als verdachte in een misdaad.

3. Op maandag 4 februari 2013 was door de genoemde natie aan de staatssecretaris van het Vaticaan, Cardinal Tarcisio Bertone, een diplomatieke notitie overhandigd die hem op de hoogte stelde van de op handen zijnde arrestatie, en die zijn kantoor uitnodigde om mee te werken. Er kwam geen antwoord op deze notitie, noch van Bertone, noch van zijn kantoor. Maar zes dagen later nam Benedict ontslag.

4. De overeenkomst tussen ons Tribunaal en de genoemde natie bevatte een tweede voorziening: een door de hoven van die natie uit te geven commercieel retentierecht tegen het eigendom en de rijkdom van de Rooms-katholieke kerk, te beginnen op Paaszondag, 31 maart 2013. Dit retentierecht zou worden vergezeld van een openbare en mondiale “Pasen Reclamatie Campagne” waarbij het Katholieke kerkeigendom door burgers zou worden bezet en geclaimd als openbare aanwinsten, in beslag genomen onder internationaal recht en het Rome Statuut van het Internationale Criminele Gerechtshof.

5. Het is de beslissing van ons Tribunaal en van de overheid van genoemde natie om wanneer hij zijn ambt als de Romeinse Pontiff heeft neergelegd, de arrestatie van Joseph Ratzinger door te zetten op beschuldiging van misdaden tegen de mensheid en criminele samenzwering.

6. Het is verder onze beslissing om op dezelfde ten laste legging ook voort te gaan met beschuldiging en arrestatie van Joseph Ratzinger’s opvolger als Paus; en om het commercieel retentierecht en de “Pasen Reclamatie Campagne” tegen de Rooms-katholieke kerk volgens plan te laten voortgaan.

pope-benedict-xviTot slot erkent ons Tribunaal dat door Paus Benedict’s medeplichtigheid in criminele activiteiten door de Vaticaan Bank (IOR) de hoogste ambtenaren van het Vaticaan ten slotte gedwongen zouden zijn om hem te ontslaan. Maar volgens onze bronnen forceerde staatssecretaris Tarcisio Bertone Joseph Ratzinger onmiddellijk tot aftreden, en in directe respons op de diplomatieke notitie betreffende het arrestatiebevel dat op 4 februari 2013 door de genoemde natie tegen hem was uitgevaardigd.

We roepen alle burgers en overheden op om ons bij te staan in onze inspanningen om wettelijk en direct het Vaticaan Inc. te ontmantelen en de hoofdofficieren en geestelijkheid te arresteren die medeplichtig zijn aan de misdaden tegen de mensheid en de nog altijd voortdurende criminele samenzwering in het helpen en beschermen van kindermishandeling en kinderhandel.

Verdere bulletins over de gebeurtenissen rond de Pasen Reclamatie Campagne zullen deze week door ons kantoor worden gepubliceerd.”

Vertaling: Desiré Röver
bron

  • Het zou eens tijd worden dat dit wordt aangepakt. Zowel de fraude als misbruik zijn overduidelijk en keihard aantoonbaar. Laten we bij de kerk beginnen, en dan het spoor volgen, denk dat we al snel richting politiek en royals klimmen.

    Vraag me af, hoelang mn medemens hier nog de ogen voor kan sluiten. Unite & Rise !

  • Hoi Niels,
    Je hebt helemaal gelijk. Wat me wel opvalt is dat deze berichten steeds vaken te horen zijn dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. We worden langzaam aan allemaal wakker!