Door Arjan Plantinga

De Belgische kranten roepen vandaag moord, brand & schande over de verkeerschaos die het winterweer van gisteren veroorzaakte. “Waarom rijden in noordelijke landen de treinen wel, en staan ze hier stil omwille van vijf centimeter sneeuw,” riepen de volksmenners van de staats- en bedrijfsmedia. Het was 25 centimeter sneeuw, maar dat terzijde.

Wat al die media voor het gemak even vergeten is hoe hun eigen leugenachtige propagandavodden 10 jaar lang (en nog steeds) de opwarmingssprookjes van de Warmista’s hebben ondersteund, ter meerdere eer en glorie van de portemonnee van hun broodheren en de controleplannen van de Poppenspelers.

Overheidsdiensten en bedrijven hebben onder druk van die propagandastroom investeringen in wintermateriaal niet gedaan, ervan uitgaande dat sneeuw en ijs een ding uit het verleden waren, zoals de weerdiensten ons toch keer op keer weer op de mouw speldden. Men is onder druk van Ali Gore en zijn veertig rovers niet meer in staat te anticiperen op winterweer.

En denk nu niet dat de staatspropaganda na deze extreem lange en koude winter – op een moment in de zonnecyclus dat de winter mild zou moeten zijn – zal stoppen met zijn dwaze sprookjes over door mensen veroorzaakte opwarming.

Van zodra de temperatuur weer stijgt komen ze weer vanuit hun goed verwarmde holen gekropen om de argeloze burger wijs te maken dat we moeten dokken en onze vrijheden opgeven om de planeet te redden.

Het is slechts een van de hufterige rotstreken die Rijk & Machtig om uiteenlopende redenen op de argeloze, machteloze en meestal apathische burger loslaten. De meeste zijn lastig te identificeren, omdat ze verstopt zitten achter de strijd tegen het fictieve terrorisme, de strijd tegen de door Rijk & Machtig verdeelde drugs, achter symptoom bestrijdende humanitaire alibimaatregelen, in maatregelen tegen eigenhandig gecreëerde crises, in films, reclame en de popcultuur of omdat er door de hoeren van onze staats- en bedrijfsmedia (van NRC tot VTM) geen aandacht aan wordt besteed.

Een van de krankzinnige rotstreken die echter wel voor iedereen zichtbaar zijn is het sproeien van rommel in de lucht; op gewone condenssporen lijkende rommel waarvan het doel onduidelijk is maar de gevolgen desastreus. Omdat deze aanval op de mensheid, op de natuur, op het leven, op de planeet zo zichtbaar is moet door de Poppenspelers alles in het werk gesteld worden om te zorgen dat de brave werkende burger niet in de gaten heeft op welke misdadige en overduidelijke manier hij vernacheld wordt.

Rijk & Machtig bezit daarom inmiddels de belangrijkste particuliere meteorologische diensten nadat bij de nationale weerdiensten (KMI, KNMI) al veel eerder betaalde en gecontroleerde praatpalen werden aangesteld om het sproeien van witte troep in de lucht te rationaliseren. Het weer wordt tegenwoordig dan ook niet meer voorspeld, maar aangekondigd. De paar weerdiensten die men nog niet heeft opgekocht (en die dus nog effectief proberen weer te voorspellen aan de hand van een gecomputeriseerde Methode Pelleboer of Pien) zitten er dan ook steevast naast, vooral als het gaat om het aantal zonuren.

Van de politiek hoeft men helemaal niets te verwachten. Links en rechts zijn wel eens heel voorzichtig Kamervragen gesteld, maar de dienstdoende minister werd keurig opgelicht door een adviseur die ook al jaren wordt vetgemest uit de ruif van Rijk & Machtig.

Het verhaal van de media kent u. Zij zorgen ervoor dat de paar academici die stellen dat er troep gesproeid wordt niet aan het woord komen. Het woord ‘chemtrail’ is al meer dan een jaar niet gebruikt door de online versies van de staats- en bedrijfsmedia.

Het blokkeren van het zonlicht lijkt een van de belangrijkste gevolgen (en misschien wel doelstellingen) van de sproeiactiviteiten die nu al een kleine twintig jaar boven onze hoofden plaatsvinden.

Een modern monster van Frankenstein

Voor mensen jonger dan pakweg 25 jaar is het misschien nauwelijks nog voor te stellen, maar mensen van voor 1988, die beschikken over een functionerend geheugen (dat zijn ze lang niet allemaal) weten nog dat de termen ‘half bewolkt’ en ‘licht bewolkt’ voor 1995 een ander weerbeeld gaven dan tegenwoordig. Die weten nog dat je vroeger 30 of 40 dagen per jaar aankeek tegen een strakblauwe hemel, dat sluierbewolking een zeldzaamheid was die soms voorkwam als er storm op komst was, dat ‘licht bewolkt’ een schitterend schouwspel bood van hagelwitte wolken, losjes verdeeld over een egale, diepblauwe achtergrond en dat condenssporen van vliegtuigen niet langer dan een seconde of tien zichtbaar waren.

De laatste tien jaar zijn strakblauwe luchten echter een zeldzaamheid. Witte wolken tegen een donkerblauwe achtergrond eveneens. En melkwitte, geheel versluierde luchten met een vage blauwe zweem erdoorheen zijn de regel. In de ochtenduren, met een hogedrukgebied boven ons hoofd zie je nog wel eens zo’n strakblauwe hemel, maar enkele uren later is het uitspansel helemaal dichtgespoten door een netwerk aan vliegtuigsporen die de hemel langzaam helemaal bedekken met een witte barrière.

Voor de gemiddelde systeemzombie betekent dat niets. Wanneer spreekstalmeester Frank Deboosere zegt dat dat gewoon waterdamp is die op dagen dat het weer veranderlijk is blijft hangen, vinden de meeste mensen dat voldoende. “Mooi! Weeral zo’n dwaze complottheorie ontkracht!”

Professionele piloten moeten er ook hard om lachen. “Ik vlieg zo’n ding. Ik zal het toch wel weten zeker!?” vernemen we uit hun mond. Vraag een professionele chauffeur naar de samenstelling van wat er uit zijn uitlaat komt en u weet hoe waardevol in deze de meningen van piloten zijn.

Het enige dat voor mij (en voor vele anderen) zo klaar als een klontje is: er wordt iets in de lucht gespoten dat blijft hangen, de hemel dichtsmeert en het zonlicht blokkeert.

De verklaringen lopen uiteen, en ik wil me op geen van die verklaringen vastpinnen, want het doet niet ter zake.

Men heeft het over het sproeien van aerosols om de veronderstelde opwarming van de planeet tegen te gaan. Er wordt gesproken over het sproeien van stabilisatoren om de weermanipulaties van het Amerikaanse leger (die controle over het weer als wapen willen gebruiken) middels hun HAARP en Nexrad-installaties. Brulboei Alex Jones heeft het over het sproeien van pathogenen (virussen, bacteriën) om de bevolkingsgroei tegen te gaan. Anderen menen dat er niets speciaals gesproeid wordt, maar dat de ijskristallen zich anders gedragen onder invloed van krachten vanuit de kosmos. De elektrische lading van de atmosfeer zou veranderd zijn waardoor de kristallen eerder aan elkaar klitten en wolken vormen. Een optie die ik zelf wel heel interessant vindt is het verzadigen van de atmosfeer met smartdust; nanodeeltjes die – eens de juiste dichtheid is bereikt – van vrijwel de hele lagere dampkring één grote microfoon maken, waardoor Rijk & Machtig op elke gewenste plek op elk gewenst moment kan meeluisteren, praten en misschien zelfs kijken. Interessant in dat licht is een nieuw project van Darpa, de University of Texas en computerexpert Matt Lease, dat als doel heeft de mogelijkheden te onderzoeken om een database samen te stellen van alle gesprekken die er op deze planeet gevoerd worden. De focus ligt op het omzetten van spraak naar tekst.

Er zijn nog mogelijke verklaringen. Zitten Monsanto & Co erachter in een poging de bijenpopulatie de nek om te draaien zodat de wereld volledig afhankelijk zal zijn van hun GG-zaden? Wordt er een projectiescherm gecreëerd opdat Rijk & Machtig ons middels hun duistere Project Bluebeam nog eens goed in de maling kan nemen? Is het een combinatie van deze doelen; een joint venture?

Of zijn de doelstellingen misschien heel nobel?

Weten de machtigen van deze planeet dat ons een groot gevaar te wachten staat en wordt er een afweerscherm opgebouwd? Wordt het steeds zwakker worden magnetisch veld ermee opgepompt? Moet het een afweersysteem worden tegen het nekschot dat de Zon voor ons in petto heeft? Een afweersysteem tegen een buitenaardse vijand?

U kunt waarschijnlijk nog een stuk of tien, twintig of nog meer mogelijke verklaringen te berde brengen: feit is dat er zonder dat men ons inlicht iets gaande is met (een deel van) de uitlaatgassen van de vele, vele vliegtuigen boven onze hoofden, dat de verklaringen van onze weermannekes op niks trekken, dat de media verboden is er al te veel aandacht aan te besteden en dat het leven op de planeet begint te lijden onder een gebrek aan zonlicht.

Hoe donker waren de afgelopen maanden, Europa steeds volledig bedekt door kunstmatige wolken?

De maand februari van 2013 vormde tot nu toe in onze streken een somber hoogtepunt met net iets meer dan 100 uur zonlicht (normaal 180), waarvan het grootste deel ons dan ook nog eens door een witte waas bereikte. Echt zonnige dagen zijn in toenemende mate een zeldzaamheid.

Ontkennen heeft geen zin.

Dit fenomeen bestond vroeger niet.

Wie beweert dat dat wel zo is is niet langer serieus te nemen.

Wat we nodig hebben is aandacht van de politiek, van de wetenschap en van de media, maar vooral ook van onze medemensen. Aan u om dat te bewerkstelligen. Overtuig de mensen om u heen vaker omhoog te kijken, om zelf vast te stellen dat er iets speelt boven onze hoofden, dat er iets gesproeid wordt, dat het zonlicht verdwijnt. Laat het hoe en waarom verder open (u weet het namelijk ook niet!), maar vraag om aandacht voor het dagdagelijks blokkeren van het levensbelangrijke zonlicht. Een tijd lang zal men proberen het weg te rationaliseren, maar iedereen zal vroeg of laat de conclusie trekken dat het niet normaal is.

U kunt hier niet voor vluchten, het is bijna overal. Het zwijgen moet doorbroken worden. Dit fenomeen is te ernstig om aan Rijk & Machtig over te laten. Zonder zonlicht wordt het leven op de de planeet ziek en gaat het dood.

Wij hebben het recht te weten wat er gaande is.

Wij hebben recht op zuiver zonlicht.