Pig Business onderzoekt de opkomst van factory pig farming, een systeem dat dieren misbruikt, het milieu vervuilt, de menselijke gezondheid bedreigd door gevaarlijk en overmatig gebruik van antibiotica, en plattelandsgemeenschappen sloopt. Deze film laat zien hoe dit systeem, dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten nu gebruikt wordt in Oost-Europa waar het varkensvlees, vaak geproduceerd onder de wettelijke normen inzake dierenwelzijn, wordt geëxporteerd naar andere EU-landen en de lokale boeren buiten de markt plaatsen.