Uit het originele (later haastig gewijzigde) wapen van paus Franciscus -met daarop duidelijk de zon en het teken van de Jezuïtische Orde- blijkt dat hij mogelijk nooit bisschop is geweest en daarom geen legale kardinaal was en dus ook geen legale paus is – precies zoals in eeuwenoude profetieën werd voorspeld.

De op deze site veel besproken 900 jaar oude Profetie der Pausen van St. Malachy blijkt ook wat betreft de afkomst van de nieuw gekozen paus correct. De Argentijnse kardinaal Bergoglio is namelijk een zoon van Italiaanse ouders, waarmee hij voldoet aan de term ‘Romanus’. Bovendien noemt hij zich naar Franciscus van Assisi, de katholieke (eveneens Italiaanse) priester wiens originele naam Francesco di Pietro (Petrus) di Bernardone was. Kortom: Petrus Romanus. Maar er zijn meer erg opvallende zaken rondom de verkiezing van paus Franciscus.

Sommige lezers hebben niet goed begrepen (of niet goed gelezen) dat ‘Petrus Romanus’ slechts een cryptische omschrijving van de laatste paus door St. Malachy was, net zoals dat met alle eerdere pausen het geval was (Johannes Paulus II: ‘arbeider van de zon’, Benedictus XVI: ‘glorie van de olijf’). Regelmatig hebben we benadrukt dat de laatste paus zich officieel anders zal noemen. St. Malachy blijkt nu dus ook wat betreft paus nummer 112 (en totaal 266) gelijk te hebben gekregen.

Uitgerekend Franciscus voorspelde valse paus.

Dat kardinaal Bergoglio zich uitgerekend naar Franciscus van Assisi vernoemde is meer dan opvallend. Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam -een onderwerp dat in onze tijd zeer actueel is-, maar ook voorspelde hij kort voor zijn dood dat er in de tijd van de Grote Verdrukking ‘een man als paus zal opstaan, die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en doen sterven… Sommige predikers zullen zwijgen over deze waarheid, anderen zullen deze met voeten treden en ontkennen… .want in die dagen zal Jezus Christus hen geen ware pastor sturen, maar een vernietiger.’

Franciscus zou ook in officieel opzicht een valse paus kunnen zijn. Tot 2010 bevatte zijn wapen (zie afbeelding) namelijk wel het zonneteken van de Jezuïtische Orde, maar niet de dubbele kruis die iedere bisschop verplicht is in zijn wapen op te nemen. Met andere woorden: is Bergoglio nooit bisschop geweest, was hij daarom geen legale kardinaal en is hij daarom nu ook geen legale paus? (Het wapen werd ondertussen op Wikipedia haastig aangepast met een bisschopskruis, maar het originele wapen van Bergoglio was wel degelijk zoals afgebeeld). (2)

Getal 13 centraal bij verkiezing paus Franciscus

Pausen kiezen nooit ‘zomaar’ hun naam maar noemen zich vrijwel uitsluitend naar hun grote voorbeeld en/of naar een voorganger of heilige met wier leven en handelen zij zich willen identificeren . In het geval van Franciscus wordt dat nog eens extra benadrukt doordat het de eerste keer in precies 1100 jaar is dat een paus een nieuwe naam kiest. Voor het laatst gebeurde dat in het jaar 913.

Het in het occultisme zeer belangrijke getal ’13′ -het getal voor rebellie, afval (van geloof), desertie, corruptie, desintegratie en revolutie- neemt ook om andere redenen een centrale plaats in bij de verkiezing en openbaarmaking van Franciscus. Niet alleen gebeurde dit op 13-03-2013, maar de bekende witte rook was om precies 19:13 uur te zien waarna de nieuwe paus om 20:13 uur zijn eerste toespraak vanaf het balkon boven het St. Pietersplein hield, exact op het moment dat de komeet Pan-STARRS (Pan-demonium, dat is ‘al de demonen’) zo dicht bij de maan kwam dat het silhouet van onze satelliet volgens astronoom Geoff Gaherty te zien was.

Eerste Jezuïet op pauselijke troon

Bovendien is er met Franciscus nog iets bijzonders aan de hand: hij is voor zover bekend de eerste Jezuïet die ooit tot paus werd gekozen. ‘Dit is een zeer belangrijk aspect van onze voorspelling in ons boek (‘Petrus Romanus: The Final Pope is Here’, 2012),’ gaf coauteur Tom Horn als commentaar. In zijn met Cris Putnam geschreven boek stelde hij al dat de omschrijving ‘Petrus Romanus’ erop lijkt de duiden dat de laatste paus het opperste gezag van de Rooms Katholieke Kerk over alle andere religies en christelijke kerken zal herbevestigen, en zelfs zijn autoriteit over alle christenen en volken op aarde.

De Orde der Jezuïeten -of het Genootschap van Jezus, met 19.000 leden de grootste en zowel meest geachte als meest verguisde orde van de Katholieke Kerk- werd opgericht om te voorkomen dat het protestantisme zich verder over de wereld zou verspreiden en om christenen verbonden te laten zijn met de Kerk van Rome en de in hun ogen ‘opvolger van Petrus’, de paus. Kort na de 35e Algemene Congregatie van de Jezuïeten in 2008 reageerde ‘het Genootschap van Jezus’ ‘met nieuwe geestdrift en dynamiek’ op de oproep van paus Benedictus aan hen om ‘de integrale waarheid en eenheid van de Katholieke leer’ te bewaren.

Perfecte paus voor komst buitenaardse redder

Bergoglio is als eerste Jezuïet op de troon dan ook de perfecte paus om zijn geprofeteerde rol als de in de ‘Exo-Vaticana’ serie besproken promotor van de (valse) buitenaardse redder te vervullen. In de loop der jaren hebben andere hooggeplaatste Jezuïeten, waaronder Pierre Teilhard de Chardin -de bedenker van de New Age term ‘het Christus bewustzijn’ waar paus Benedictus een openlijke volgeling van was- en de Vaticaanse topastronoom Guy Consolmagno letterlijk voorspeld dat er binnenkort ‘aliens’ uit de ruimte zullen komen die door het Vaticaan als de ‘redders van de mensheid’ zullen worden betiteld.

Grote Verdrukking tussen nu en 2024?

Nu paus Franciscus nu al in zoveel opzichten de profetieën van zowel St. Malachy als Franciscus van Assisi vervult, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de in de Bijbel voorzegde Grote Verdrukking -en de daaraan gekoppelde grote misleiding door de komst van de Antichrist- voor de deur staat. Als daarbij bedacht wordt dat paus Franciscus al 76 jaar oud is en een paus gemiddeld precies 11 jaar op de troon zit, dan zou de allerlaatste fase van de eindtijd, die zal worden afgesloten met de terugkeer van Jezus Christus, mogelijk tussen nu en 2024* gaan beginnen of in uiterlijk dat jaar misschien zelfs wel worden afgesloten.

* Opmerking: onze jaartelling loop naar schatting 6 á 7 jaar achter op het werkelijke geboortejaar van Jezus Christus. Tellen we deze jaren erbij op dan is 2024 in werkelijkheid 2030 of 2031, precies 2000 jaar nadat de Zoon van God het evangelie bracht en Zijn leven gaf als losprijs voor velen (historici schatten dat Jezus tussen de 29 en 33 jaar oud was toen hij stierf en op de derde dag weer opstond uit de dood).

Bron