In deze full length video geproduceerd door het Fluoride Action Network, praten gerespecteerde professionele onderzoekers, wetenschappers en gezondheidswerkers, openlijk over hun ervaringen en adviezen met betrekking tot water fluoridering, de nadelige effecten op de gezondheid, en de ethische problemen in verband met het volksgezondheidsbeleid.

Met een Nobelprijswinnaar in de Geneeskunde, drie wetenschappers van de National Research Council van fluoride Landmark, evenals tandartsen, artsen en vooraanstaande onderzoekers op dit gebied.

Deze 28 minuten durende film presenteert een krachtige aanklacht tegen het water fluoriderings programma .