Brave New World is een dystopische sciencefiction-roman uit 1932 van de Britse schrijver Aldous Huxley. Het boek is in het Nederlands vertaald als Het soma-paradijs (John Kooy, 1934) en als Heerlijke nieuwe wereld (Maurits Mok, 1971 en Pauline Moody, 1999).

De titel is ontleend aan de woorden die Miranda spreekt in The Tempest (De storm) van William Shakespeare. In de eerste scène van de laatste akte zegt zij:

O wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is!
O brave new world,
That has such people in it!

Deze woorden worden in de roman aangehaald door John Savage (de Wilde) op het moment dat hij nog meent in een prachtige wereld te zijn beland.

De sciencefiction-roman beschrijft een toekomstige wereld die geheel beheerst wordt door technologie en rationalisme. De mensen zijn gezond en gelukkig, oorlog en armoede kennen ze niet. In die zin lijkt het werk eerder een utopie dan een dystopie, zij het op ironische wijze, want traditionele waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer, evenmin als de vrije keuze voor een individueel bestaan.

Huxley vreesde de invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op het menselijke individu, dit groeide uit tot een hevig wantrouwen tegen de snelle opmars van wetenschappelijke vooruitgang die hij enorme vorderingen zag boeken. Bijna overal ter wereld werd dit fenomeen met open armen ontvangen zonder de overweging van het potentiële gevaar. Brave New World is Huxleys waarschuwing voor de nieuwe wereld die zijn intrede doet, hij wil dat wij ons realiseren dat kennis macht is, dat diegene die in staat is de kennis te beheren ook de lakens zal uitdelen. Volgens hem had de mens een kracht losgelaten die groter was dan hij zelf kon controleren. ‘Man had built higher than he could climb’ zoals hij het kritisch verwoordt. Wetenschap en technologie moeten ondergeschikt blijven aan de mens en mogen ons niet beteugelen.

Original 1980 BBC Television Production