Deze film schetst een zeer somber beeld van de toestand in de wereld met zeer weinig lichtpuntjes. Het toont de harde waarheid over kwesties als Syrië, Iran, Rusland, China, Noord-Korea, Missile Defense, Verarmd Uranium, Israël en Palestina, de voorbije oorlogen, economische slavernij, en de mars naar WW3.

Bron