Het verbijsterende verhaal van FBI-vertaalster en 9/11-klokkenluidster Sibel Edmonds.
Een Franse documentaire (door Eheu vertaald en ondertiteld) die een bewerking is van en aanvulling bij de originele (op het boek van ‘Gary Hood’ gebaseerde) documentaire ( 2006) en waarin Sibel Edmonds zelf de hoofdrol speelt.
Het blijkt uit haar verhaal dat de verschillende lobbies en de multinationals die zich bezig houden met (het promoten van de belangen van) de wapen-industrie, zoals het American Turkish Council ism met de pro-Israel lobby en hun vertegenwoordigers binnen het Am. ministerie van Defensie een grote rol hebben gespeeld bij negen-elf, en bij het in de doofpot stoppen van de waarheid erover.
Zie ook de eigen website van Sibel Edmonds, die sinds dat ze door Justitie gemuilkorfd werd wegens haar kennis over infiltratie en spionage door genoemde lobbies in hoge Am. regeringskringen en de FBI, samen met andere klokkenluiders bij de CIA en FBI een organisatie heeft opgericht die tegen de illegale praktijken van de VS-regering en de schending van grondrechten van Am. burgers actie probeert te ondernemen.
Let ook speciaal op de rol van ‘onze’ A.Q. Khan, tegen het eind van de film. Want het gaat bij die illegale praktijken o.a. om verboden handel in atoom-wapen-technologie.


re-post

bron