Opsomming van valse vlag aanvallen (false flag attacks) gebruikt om de gedachten van het volk te manipuleren!


re-post