In 1924, claimde Harry Hoxsey een geneesmiddel voor kanker te hebben gevonden bestaande uit kruiden formules geërfd van zijn overgrootvader. Duizenden patiënten hebben toegegeven dat de behandeling hen genas, maar de medische autoriteiten brandmerkte Hoxsey tot de ergste kwakzalver van de eeuw. Dit was het begin van een medische oorlog die tot vandaag de dag niet is uitgevochten.

Bron | re-post