In dit interview uit 1958 bespreekt de grote schrijver Aldous Huxley, – auteur van het beroemde boek Brave New World-, met zijn gastheer de gevaren voor de democratie die volgens hem uitgaan van de machtsinstrumenten die voorhanden zijn in een technologisch hoogontwikkelde massa-maatschappij als die van het na-oorlogse Amerika.


Bron
re-post