Rothschild Conspiracy: Een documentaire die kijkt naar bankmagnaten zoals de familie Rothschild in Europa aan JP Morgan en anderen in de VS. Hoe banken niet alleen overheden controleren, maar ook politici benoemen door enorme campagne donaties te doen.

re-post