In dit vervolg op het eerste deel van de documentaire Gasland probeert Josh Fox opnieuw aan te tonen dat het door de gasindustrie geschetste beeld van schaliegas als schoon en veilig alternatief voor aardolie een mythe is. Door het ‘fracken’ van de ondergrond komen giftige chemicaliën uit de boorputten in aanraking met het grondwater. Daarnaast komen bij de productie van schaliegas grote hoeveelheden van het broeikasgas methaan in de atmosfeer terecht.

Gasland Part II from Biggest Ideas on Vimeo.

Bron