Draadloos is niet risicoloos!
De Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de overheid, stelt dat er geen bewijzen zijn voor gezondheidsschade door elektromagnetische straling op korte termijn en dat men op lange termijn geen schadelijke effecten verwacht.
Voor de korte termijn baseren zij zich met name op 2 wetenschappelijke onderzoeken:
Het eerste onderzoek was van TNO en is om onduidelijke redenen van de website verwijderd.
Het tweede onderzoek was een Zwitsers onderzoek (COFAM 1 en 2), waarbij alleen een samenvatting werd vrijgegeven en de rest van het onderzoek tot op de dag van vandaag niet openbaar is. De telecomindustrie heeft meebetaald aan dit onderzoek.
Voor de verwachting van de Gezondheidsraad van de onschadelijkheid op de lange termijn is geen wetenschappelijke basis.
Wist u overigens dat in de speciale commissie van de Gezondheidsraad die adviseert over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling ook 4 “waarnemers” zitten (o.a. van het Ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu) die hele andere belangen hebben dan de volksgezondheid?
De Gezondheidsraad en de Rijksoverheid negeren het feit dat er al jarenlang wetenschappelijke onderzoeken zijn die aanwijzingen geven voor een verhoogd risico op een veelvoud van klachten. Er zijn duizenden aanwijzingen.
Een samenvatting van de grootste onderzoeken:
2000: het Ecolog-rapport, door het duitse onafhankelijke Ecolog Instituut. Studie uitgevoerd in opdracht van T-mobile. Conclusie: de straling is kankerbevorderend, schadelijk voor het immuunsysteem en het beïnvloedt de hersen- en zenuwwerking.
2004: het Reflex rapport, door verschillende Europese universiteiten in opdracht van de Europese Unie. Conclusie: bij blootstelling aan straling onder de veiligheidslimieten wordt significante schade aan cellen en DNA geconstateerd. (Ter informatie: de blootstellingslimieten verschillen per land. In Nederland wordt de hoogste limiet ter wereld gehanteerd).
2007 en 2012: het BioInitiative rapport, door een werkgroep van internationaal gerenommeerde wetenschappers en specialisten. Conclusie, na bestudering van 3.500 studies: Serieuze herziening van veiligheidslimieten is nodig aangezien in vrijwel alle landen de normen duizenden malen te hoog zijn. Herziening is nodig om verdere stijging van hartklachten, neurologische aandoeningen (slaapstoornissen, ADHD, e.d.) en hersentumoren te stoppen.
In 2011 heeft het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), n.a.v. het zogenoemde INTERPHONE onderzoek en het onderzoek van Hardell geconcludeerd dat het bestaan van een oorzakelijk verband tussen mobiel bellen en hersentumoren niet kan worden uitgesloten. De conclusie leidt volgens de procedures van IARC tot de 2B-classificatie “mogelijk kankerverwekkend”.
Zie o.a. deze links:
http://www.bioinitiative.org
http://www.radiationresearch.org/pdfs/15reasons.asp
Advies: Vermijd draadloze toepassingen zoveel en waar mogelijk totdat onomstotelijk bewezen is dat het onschadelijk is!
Voor wie het nog niet gedaan heeft: teken a.u.b. deze petitie en vraag iedereen die je kent hetzelfde te doen: http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/handtekeningen/
Meer informatie kunt u vinden op:
www.stopumts.nl
www.stralingsrisicos.nl
www.beperkdestraling.org