“Uit de diepte is een”alternatief film & video archief”. Een verzameling van documentaires, video’s en enkele artikelen die bijdragen aan de bewustwording van het vernietigende “systeem” waarin wij allemaal gevangen zitten. Uit de diepte probeert een doorgeefluik te zijn voor de meest indringende documentaires, films en artikelen die er op dit gebied op internet te vinden zijn.”

——————————————————————-

Vooraf:

Uit de diepte is voornamelijk een “videoblog”, een videoblog waarop ik regelmatig video’s plaats die bijdragen aan mijn bewustwording van het vernietigende systeem waarin wij leven, en hoe dit systeem een agenda heeft die aangestuurd wordt door een groepje mensen die niet het beste met ons voor hebben. Zet je TV eens een week uit, vergeet alles wat je tot nu toe hebt geleerd, en informeer jezelf via deze site. Ik garandeer dat je na een week een totaal ander beeld op de wereld hebt dan nu.

Uit de diepte heeft geen rechtsvorm en is dus geen bedrijf, geen stichting of vereniging. Uit De Diepte genereert geen inkomsten en behartigt niemands belangen behalve die van de bewustwording van de maatschapij. De site wordt gerund door mij, ron @ uitdediepte.nl Ik ga ervan uit dat iedereen hier op de site weet tot hoe ver je kunt gaan op een openbare site, daar ga ik dus niks over uitleggen.

 
Vragen en reacties kan je mailen via ron @ uitdediepte.nl (spaties verwijderen)
 

Bewustwording:

‘Beetje bij beetje, als de grijze nevel optrekt, verbreedt mijn horizon en zie ik het podium waarop zich de wereld afspeelt. Een wereld waarin de mensheid van alle kanten ingeperkt en aangevallen wordt, en langzaam maar zeker het slachtoffer wordt van de grillen van een kleine elite’. Uit de diepte is mijn aanklacht tegen “het systeem”. Als vader van zeven kinderen maak ik mij ernstige zorgen om de wereld die “het systeem” voor hun creërt, want na niet al te diep graven kom je er toch al snel achter dat zo’n beetje ieder aspect in onze samenleving dodelijk is. 300 miljoen doden door oorlogen, in de 20e eeuw, miljoenen doden door de in stand gehouden voedselschaarste in de derde wereld, miljoenen mensen die ziek/dood zijn door giftige stoffen die in ons eten zitten, onze groenten en fruit, e-nummers en genetisch gemodificeerd voedsel, fluoride in ons drinkwater en -tandpasta, chemicaliën die in de lucht gesproeid worden ((chemtrails), vaccinaties, dodelijke medicatie , financiële crisis die nooit stopt… Ziet iemand het?

Na 911 werd mij voor het eerst duidelijk dat de gevestigde orde  een vuil spel aan het spelen is. De bewijzen die te vinden zijn in diverse documentaires over 911 zijn niet te ontkennen, 911 was een aanslag van binnenuit en de valse vlag werd geplant op een terroristische groepering. The War On Terror is de oorlog die daaruit voortvloeide en is dus GEEN oorlog tegen een bepaald land of geloof maar een oorlog tegen de gehele mensheid. Want hoe je het ook wendt of keert, sinds 2001 zijn U en Ik potentieel terrorist totdat het tegendeel bewezen is.

Na mijn “ontdekking” van chemtrails, door het zien van de documentaire What in the world are they spraying? ben ik begonnen met het verzamelen van video’s en kwam ik erachter dat er nog veel meer aspecten in onze samenleving zijn die, op zijn zachts gezegd, opzettelijk de kwaliteit van ons leven verlagen!
Dat resulteerde bij mij begin 2012 in het maken van een filmpje getiteld: Hoog Sammie kijk omhoog Sammie De reacties die ik kreeg op de film waren persoonlijke aanvallen op mijn complotdenken alsof ik totaal van God los was. Men was van mening dat ik mij met veel belangrijker zaken moest bezighouden, zoals mijn kinderen. Maar, kijk eens om je heen. Veel mensen hebben geen idee hoe het er op dit moment in Amerika aan toe gaat. Hoe onschuldige burgers daar uit hun huizen getrokken worden om verplicht gevaccineerd te worden met een vaccinatie die al aan duizenden kinderen het leven gekost heeft! Hoe burgers die tegenwerken in elkaar geslagen worden en opgesloten in FEMA Concentratiekampen! Zonder huiszoekingsbevel, zonder aanklacht, zonder rechter. Is dit een wereld waarin ik mijn kinderen wil laten opgroeien? Want, één van de dingen die men mij verweet tijdens het vertonen van Hoog Sammie kijk omhoog Sammie was dat het zich allemaal in Amerika afspeelt en niet in Nederland, alsof het dan allemaal geen probleem is en ver van mijn bed. Totdat je er achter komt dat wat er in Amerika aan het gebeuren is overal aan het gebeuren is. Ook in Nederland! Misschien nog wel niet zo extreem als in Amerika maar we lopen niet zo ver achter. De “One World Gouverment”, ofwel de New World Order is al lang aan de macht, alleen nog niet officieel, en bijna niemand ziet het.

De terreur waartegen we ons moeten beschermen komt niet van buitenaf maar van binnenuit!
 
Ben ik nu dan ineens een complotdenker?

Dit is wat Wikipedia daar over te zeggen heeft:
Een complottheorie (of samenzweringstheorie) is een poging om een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand als het resultaat van een samenzwering te verklaren. Volgens zulke theorieën spannen immorele en voor niets terugdeinzende groepen heimelijk samen om hun kwalijke doelen te realiseren.

 
 
Als dat de definitie van een complotdenker is dan kan ik niet anders dan uit de kast komen. Ik ben een complotdenker!
Sinds ik mensen in mijn directe omgeving om de oren sla met mijn bevindingen en de veranderingen in mijn leven, ervaar ik dat de mensen het allemaal niet eens willen weten en al van te voren hun mening over mijn “complotdenken” gevormd hebben, en alles bij voorbaat al afgedaan hebben als “weer zo’n broodje aap verhaal”
 
Frank Ho van www.waarheid911.nl weet het allemaal mooi uit te leggen in zijn stuk:

De Complotdenker

Complotdenken’ is inmiddels een zo clichématig begrip dat de toehoorder die ermee geconfronteerd wordt, zijn aandacht en scherpte direct laat varen. Begrijpelijk, want wie de uitkomst al in beginsel bepaald heeft (zoals de stereotiepe complotdenker), die voegt voor de luisteraar niets toe.

Wie als Complotdenker wordt gelabeld is gedoemd te mislukken. Het complotverslaafde brein wordt hem voornamelijk toegeschreven omdat zijn opinie te sterk contrasteert met het geloof in een stabiele en betrouwbare status quo, waarbij macht en gangbare wijsheden één onwankelbaar geheel vormen. We mogen best kritiek hebben, zolang we geen aanslag plegen op fundamentele onderliggende waarden of overtuigingen.

Het kenmerk van een onderliggend waardensysteem ten opzichte van min of meer geïsoleerde incidenten is dat een vertrouwenscrisis veel bredere consequenties heeft. Het openbaren van een groot bedrijfsschandaal zal kunnen leiden tot schokkende reacties, maar dat is aanvaardbaar want het corrigeert iets dat ‘slecht’ is, terwijl het tegelijkertijd juist ons vertrouwen in ons geloof, de rechtstaat, versterkt. Maar wanneer de rechtstaat zelf fundamenteel zou worden geschokt door de ernst van enkele samenhangende gebeurtenissen, ontstaat een situatie waarbij een vangnet ontbreekt. De peilers waarop ons vertrouwen rust blijken dan zelf onbetrouwbaar. Dan worden onder druk van machtige belanghebbenden, het industriële complex inclusief wat het in de slipstream meetrekt, heel andere beschermingsmechanismen getriggerd om te redden wat er te redden valt.

Wie dus de klok luidt over een omvangrijke samenzwering met verregaande gevolgen op (inter)nationaal niveau, raakt niet alleen aan het complot maar ook aan een dieper vertrouwen in een systeem waaraan we door jarenlange welvaart een collectief vertrouwen zijn gaan ontlenen. Het moment dat dit vertrouwen wordt geschaad genereert tal van nieuwe onzekerheden, op een schaal die voor machtige partijen schadelijke consequenties kan hebben. Denk aan politieke reputaties, beslissingen die met terugwerkende kracht zinloos, schadelijk of zelfs moorddadig (oorlog) blijken, het effect op financiële markten, het bedrijfsleven, industrie, enzovoort.

Dit soort kennis sterkt het vertrouwen in onze gemeenschappelijke grondwaarden niet, integendeel. Waarmee de gretigheid om hier kennis van te nemen een stuk minder zal zijn. Afgezien van deze verminderde amusementswaarde zal door zulke belanghebbenden achter de schermen worden geprobeerd om boodschappers van het slechte nieuws door het slijk te halen. Het directe belang zal bij hen zwaarder wegen dan het gemeenschappelijk belang.

Normatief en Politiek Machtsinstrument

Het ‘gevaar’ van groepen mensen die met hun onderzoek zo ver gaan dat fundamentele mistanden aan het licht dreigen te komen, kan simpel worden geneutraliseerd door hen te betichten van complotdenken. Het label is ruimschoots door de media gehanteerd als argument en vonnis ineen. Complotten zijn —in klein en groot— talrijk en oud als de wereld, maar toch wordt een ieder die al onderzoekend terecht komt in een wereld van bedrog en samenzwering simpel afgeserveerd als een incompetente idioot. Het begrip is veel benauwder dan de persoon die het etiket meestal krijgt opgespeld, maar de kracht ervan is groot.

Iemand bombarderen tot complotdenker is een louter normatieve duiding die niets zegt over de kwaliteit van zijn of haar werk. Het middels de media monddood maken van groepen mensen door het krachtig negatief herkaderen van hun werk, is een politiek machtsinstrument van de eerste orde. Het is vooral zo sterk omdat hiermee de versimpeling van complex werk tot één enkele term aan werkelijk iedereen de mogelijkheid biedt om ‘begrepen’ te worden. Daarmee groeit het label razensnel uit tot een meme, een door ieder overgenomen kreet die alles dekt en elke discussie overbodig maakt.

Begripsvernauwing door een onwrikbare aanname gaat natuurlijk ook op voor de verstokte gelovige, idealist, communist, kapitalist en zelfs voor de atheïst, kortom elke visie die tot een doctrine vervalt.
Maar terwijl die laatste classificaties verkozen kunnen zijn door betrokkene zelf, is De Complotdenker geheel overgeleverd aan hoe de-collectiviteit-hem-gedefineerd-heeft. Probeer met deze beperkende oordeelsvorming maar eens iets duidelijk te maken. Men heeft allang afgehaakt.

Propaganda

De mens toonde in alle tijden een sterke neiging tot het construeren van logische en voor het brein inzichtelijke wereldbeelden. In het verlengde van vele religies, doctrines, idealen en andere overtuigingstelsels, waarbij identificatie en sociale contrôle belangrijker bleken dan intrinsieke betekenis, vormt het clichébegrip wellicht de kleinste eenheid of begripsdrager waaraan een collectieve beeldvorming kan worden ophangen.

Waarmee de bezwerende kracht van dit begrip als succesvolle toepassing voor propaganda, pijnlijk wordt verklaard. Noem iemand een complotdenker en de persoon is uitgeschakeld, monddood en passé. Dit los van de manier hoe diegene zich inhoudelijk heeft voorbereid en los van de vraag of die persoon werkelijk een type complotdenker is. Welke bekende en wervende persoonlijkheid zou het in zijn/haar hoofd halen om zich met de ‘complotdenker’ te associëren? Het staat immers garant voor karaktermoord.

Complotdenken als clichébegrip is zozeer doordrenkt van een gedeeld (collectief) oordeel dat het in staat is het kritisch vermogen moeiteloos te passeren. ‘Complotdenken’ als rookgordijn, niet zelden doeltreffend ingezet om mensen het zwijgen op te leggen, treft direct een diepe overtuiging, zonder dat enige reflectie of twijfel ontstaat over de juistheid van het gebruik.

Maar hoewel een ieder zich aan dit wonderlijke krachtenspel van betekenissen in meer of mindere mate vertilt, is het vooral het bewuste gebruik – zeg gerust misbruik – van de verbloemende kracht van het woordcliché, waarmee in propagandistische zin wonderen kunnen worden verricht.

http://www.waarheid911.nl/de_complotdenker.html
Wordt vervolgd…

————————————————————-

‘Voor wie het nog niet in de gaten heeft; de huidige systemen zijn klaar. Ze hebben meerdere malen bewezen hard te falen en zijn nu aan het einde van hun latijn’.

Disclamer