Het Systeem

Korte inleiding:

Een verzameling elementen waarvan de onderlinge relatie zodanig is, dat die verzameling als een samenhangend geheel kan worden beschouwd.
Een samenstel van op elkaar afgestemde, maar overigens zelfstandige delen, die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

Gebruik het menu hierboven om de verschillende categorieën te bekijken.