Obedska Bara Mapa

Obedska Bara Mapa Obedska Bog Map Katarina Stefanovic Flickr

Obedska Bara Mapa Obedska Bog Map Katarina Stefanovic Flickr

The Return Of The Ibis 2018 Mladi Istrazhivachi Srbiјe

The Return Of The Ibis 2018 Mladi Istrazhivachi Srbiјe

Srp Obedska Bara Vojvodinasume

Srp Obedska Bara Vojvodinasume

Obrenovac Obedska Bara Surcin Bikemap Your Bike Routes

Obrenovac Obedska Bara Surcin Bikemap Your Bike Routes

Obrenovac Obedska Bara Surcin Bikemap Your Bike Routes

Obrenovac Obedska Bara Surcin Bikemap Your Bike Routes

Jp Zavod Za Urbanizam Vojvodine Spatial Plans

Jp Zavod Za Urbanizam Vojvodine Spatial Plans

Jp Zavod Za Urbanizam Vojvodine Spatial Plans

Vodena ogledala donjeg srema specijalni rezervat prirode obedska bara je prostrani močvarno šumski kompleks koji se nalazi u jugoistočnom sremu između reke save i naselja kupinovo obrež i grabovci i prostire se na površini od 9 820 hektara.

Obedska bara mapa. Mapa karta srbije map in rs močvarno tlo tla obedska bara. Mickey mystique cc by sa 3 0. Geografska širina i dužina broj stanovnika obedska bara. термоелектрана никола тесла тент б is situated 10 km south of obedska bara.

Pogledaj gde se nalazi obedska bara na google map karta. Površina obedske bare je 9820 hektara a zona zaštite se prostire na 19 611 hektara. Od bojčinske šume do kupinova nezvaničnog centra obedske bare je relativno dug put koji se nekima može učiniti dosadnim. Obedsku baru sačinjavaju dva dela potkovica koji sačinjava korito i viši deo terena kupinske grede koji se zove kopito.

Top 3 po broju ukupnih poseta mapa karta slike. Uže područje obedske bare čini korito takozvana potkovica i viši deo terena kupinske grede takozvano kopito. Tpp nikola tesla is a power plant complex operated by elektroprivreda srbije located on the right bank of the river sava approximately 40 km upstream from downtown belgrade near the city municipality of obrenovac. Danas specijalni rezervat prirode obedska bara predstavlja najveće plavno područje u srbiji autentičan splet mrtvaja bara okana močvarne vegetacije vlažnih livada i šuma koje se odlikuje izuzetnim bogatstvom biološke raznovrsnosti sa značajnim prisustvom retkih i ugroženih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Na sreću vrlo ste blizu reke i postoji gomila putića i puteva asfaltnih kojima se može skrenuti ka savi i ukrasti minute pored reke uz posmatranje bogatog ptičijeg života. Pri visokom vodostaju reke save obedska bara je povezana sa njom. Obedska bara nalazi se u jugoistočnom sremu između naselja kupinovo obrež grabovci i reke save svega 40km zapadno od beograda. Nekada čuveni ornitološki rezervat a danas specijalni rezervat prirode ovaj prostrani močvarno šumski kompleks nalazi se uz reku savu u južnom sremu.

обедска бара налази се у југоисточном срему између насеља купиново обреж грабовци и реке саве свега 40km западно од београда уже подручје обедске баре чини корито такозвана потковица и виши део терена купинске. Specijalni rezervat prirode obedska bara karakteriše izuzetno bogatstvo biodiverziteta sa značajnim prisustvom retkih i ugroženih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja. Obedska bara mit i legenda poznata je širom sveta još od sredine xix veka od kada se o njoj ispredaju priče kao raju za ptice. Specijalni rezervat prirode obedska bara se prostire na površini od 9820 hektara a zaštitna zona na 19 611 hektara.

Obedska bara u srbiji mapa karta srbija.

Kupinovo Regata Majke Angeline Startuje 13 Avgusta Rtv Centar Srem

Kupinovo Regata Majke Angeline Startuje 13 Avgusta Rtv Centar Srem

Jp Zavod Za Urbanizam Vojvodine Spatial Plans

Jp Zavod Za Urbanizam Vojvodine Spatial Plans

Srp Obedska Bara Vojvodinasume

Srp Obedska Bara Vojvodinasume

Jp Zavod Za Urbanizam Vojvodine Spatial Plans

Jp Zavod Za Urbanizam Vojvodine Spatial Plans

Srp Obedska Bara Vojvodinasume

Srp Obedska Bara Vojvodinasume

Dinaric Arc Initiative Dai

Dinaric Arc Initiative Dai

Sinergija Srbije Srbija Top 10 Mapa Dobrog Provoda Sva Prava

Sinergija Srbije Srbija Top 10 Mapa Dobrog Provoda Sva Prava

Special Nature Reserve Obedska Bara Sremska Mitrovica 2020 All

Special Nature Reserve Obedska Bara Sremska Mitrovica 2020 All

Parks Dinarides Floods In The Balkans Taking A Toll On People S

Parks Dinarides Floods In The Balkans Taking A Toll On People S

Srp Obedska Bara Vojvodinasume

Srp Obedska Bara Vojvodinasume

Asana Slovackizavod Org Rs

Asana Slovackizavod Org Rs

Srp Obedska Bara

Srp Obedska Bara

Lala Iz Srema Lalaizsrema Twitter

Lala Iz Srema Lalaizsrema Twitter

84367 Publications And Pdfs In Reptiles Science Topic

84367 Publications And Pdfs In Reptiles Science Topic

Pesma Prirode U Carskoj Bari Tamoiovde

Pesma Prirode U Carskoj Bari Tamoiovde

Source : pinterest.com